VZW Rusthuis Sint-Vincentius

VZW Rusthuis Sint-Vincentius beheert volgende voorzieningen: Woonzorg ‘Sint-Vincentius’, Centrum voor kortverblijf ‘Sint-Vincentius’ en Serviceflats ‘Ponthove’.

Al deze voorzieningen zijn erkend door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onder de respectievelijke erkenningsnummers:
Woonzorg: PE 301
Rust en verzorgingstehuis: VZB 2359
Centrum voor kortverblijf: KPE 301
Serviceflats: PE 2459

Woonzorg "Sint-Vincentius"

Wij richten ons naar valide tot zwaar zorgbehoevende bejaarden die ondersteuning wensen, ongeacht hun ideologische, filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging. Daarbij gaat onze aandacht vooral, maar niet uitsluitend, naar de Zultse zorgbehoevende bejaarden, omdat wij het belangrijk vinden dat mensen kunnen opgevangen worden binnen hun vertrouwde gemeenschap.

Centrum voor kortverblijf "Sint-Vincentius"

Wij bieden een tijdelijke opvang aan gebruikers die geen intensieve medische behandeling en toezicht nodig hebben. Zij hebben wel behoefte aan (re-)activering, verpleging, verzorging, toezicht en/of begeleiding in de activiteiten van het dagelijkse leven. Wij richten ons in het bijzonder naar ouderen die in een thuissituatie verblijven of ontslagen worden uit een ziekenhuis en tijdelijk een residentiële opvang nodig hebben.

Serviceflats "Ponthove"

Wij bieden een woonplaats aan voor valide en minder valide alleenstaande senioren die nog voldoende zelfredzaam zijn, en voor koppels waarvan minstens één partner zelfredzaam is. De senior dient de leeftijd van zestig jaar bereikt te hebben, voor koppels dient één partner aan deze leeftijdsvoorwaarde te voldoen.