U bent hier: Home > Privacybeleid

Privacybeleid

Woonzorg Sint-Vincentius vzw
Pontstraat 20
9870 Zulte
België
Ondernemingsnummer: 0448.633.413
Tel: 09/388.82.59
E-mail: info@stvzulte.be
Toezichthoudende autoriteit: Agentschap Zorg- en Gezondheid

Inleiding

Het privacybeleid is van toepassing op de website van woonzorg Sint-Vincentius vzw te Zulte.

woonzorg Sint-Vincentius vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op onze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het privacybeleid.

Woonzorg Sint-Vincentius vzw behoudt zich steeds het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Rusthuis Sint-Vincentius vzw of rechthoudende derden.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Woonzorg Sint-Vincentius vzw de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Verwerken persoonsgegevens

Woonzorg Sint-Vincentius vzw zamelt persoonsgegevens in die u verschaft via het contactformulier op onze website. Deze gegevens worden verwerkt voor de verdere afhandeling van uw contact.

Het gaat hierbij o.a. over volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Alle andere informatie die u zelf beslist door te geven

De velden die in het contactformulier worden aangeduid met een (*) zijn noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Uitzonderlijk indien dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Indien we uw gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden zal Woonzorg Sint-Vincentius vzw voorafgaand aan dit nieuw gebruik uw toestemming hiertoe vragen.

U kan ons steeds vragen om uw gegevens die in ons bezit zijn in te kijken, te wijzigingen of te verwijderen.
 
Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Woonzorg Sint-Vincentius vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website van Woonzorg Sint-Vincentius vzw gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Doeleinden van de verwerking

Woonzorg Sint-Vincentius vzw verwerkt de via deze website ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Communicatie met de gebruiker/aanvrager ten gevolge van de vraag of info die verstuurd wordt via het contactformulier

  • Het makkelijk toegankelijk maken van de website (door gebruik van cookies)

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Woonzorg Sint-Vincentius vzw levert inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Woonzorg Sint-Vincentius vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Woonzorg Sint-Vincentius vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Woonzorg Sint-Vincentius vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Woonzorg Sint-Vincentius vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Woonzorg Sint-Vincentius vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Cookies

Op de website van Woonzorg Sint-Vincentius vzw vragen we u de expliciete toestemming om gebruik te maken van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die je computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt.
Deze gegevens helpen ons de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van onze vzw gevestigd is bevoegd.